Arama yapın

Edirne'de Gezilecek Yerler

Edirne'de Gezilecek Yerler
Sinan Daşpınar
Edirne ülkemizin tarihi dokusu bozulmadan ayakta duran illerinden birisidir. Miniyol olarak Edirne'de keşfetmeniz gereken yerleri gezilecek yerler listemizde sıraladık.
İçerik Başlıkları
  • Edirne’nin Tarihi
  • Edirne’de Bulunan İbadethaneler
  • 1- Selimiye Camii
   • Selimiye Camii Mimarisi
  • 2- Eski Camii
  • 3- Üç Şerefeli Cami
  • 4- Sweti George Bulgar Kilisesi
  • 5- Büyük Sinagog
  • 6- Muradiye Camisi
  • 7- Gazmihal Camisi
  • 8- Bahai Evi (Beyaz Ev)
  • 9- Enez Kalesi ve Enez Ayasofyası
  • 10- Keşan Hersekzade Camisi
  • 11- İpsala Alaca Mustafa Paşa Camii
  • 12- İoannes Kilisesi
  • 13- Has Yunus Bey Türbesi
  • 14- İkinci Bayezid Camii
  • 15- Edirne Dar’ül Hadis Camii
  • Edirne’de Bulunan Diğer Camiiler;
   • Edirne’de Günümüze Ulaşamayan Camiiler
  • Edirne'de Bulunan Tarihi Yerler
  • 1- Hıdırlık Tabyası
  • 2- Rüstem Paşa Kervansarayı
  • 3- Meriç Köprüsü
  • 4- Kırkpınar Er Meydanı
  • 5- Karaağaç Tren Garı

Ülkemizin Marmara Bölgesi’nde ve Trakya yakasında bulunan ilimizdir. Edirne’nin nüfusu 2020 itibari ile 407.763’dür. Edirne’de merkez ilçeyle birlikte 9 ilçe 16 belediye ve 95 mahalle bulunmaktadır. Edirne’de bulunan köy sayısı 253’dür.

Edirne ilinin ismi Latince ve Yunanca Hadrianoupolis’dan gelmektedir. Sözcük Türkçeye Edrenabol olarak geçmiş evrimleşe evrimleşe Edrenebol, Edrene ve en son Edirne olarak dilimize geçmiştir.

Kırklareli ve Tekirdağ komşuları arasında yer almaktadır. Güneyinde Çanakkale ve Ege Denizi batısında Yunanistan’ın Evros şehri bulunmaktadır. Kuzeyinde Bulgaristan Hasköy şehri bulunmaktadır.

Edirne Taş Köprü

Edirne’nin Tarihi

Edirne’nin tarihi yapıları korunmayı başarmış yapılar arasında yer almaktadır. Kentte Roma ve Bizans dönemi’ne ait eserler bulunmaktadır. Roma ve Bizans yapılarının haricinde Osmanlı-Türk Dönemi eserleri de halen ayakta durmaktadır.

Edirne’de Bulunan İbadethaneler

Edirne Gezilecek Yerler Selimiye Camii

1- Selimiye Camii

Osmanlı’nın en güzel eserlerinden birisidir. Edirne’ye gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir eserdir. II. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Caminin yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Mimar Sinan Selimiye Camii için “ustalık eserim” demiştir. Camii Osmanlı Dönemi’nin en önemli yapıtlarından birisidir. Camii 2000 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı 2011 yılında ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir.

Selimiye Camii Mimarisi

Selimiye Camii Edirne’nin bir tepesinde bulunmaktadır. Selimiye Camii 43,25 metre yüksekliğinde, 31,25 metre çapında, tek bir lebi ile örtülmüştür. Kubbe, 8 sütuna dayanan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Kasnak, filayaklarına 6 metre genişliğinde kemerlerle bağlıdır.

Caminin dört köşesinde bulunan, her biri özel üç şerefeli 380 santimetre çapındaki minareler 70,89 metre yüksekliğindedir.

Caminin mermer, çini ve hat işçilikleri de önemlidir. Yapının içi İznik çinileriyle süslüdür. Büyük kubbenin tam altındaki hünkar mahfili, 12 mermer sütunludur ve 2 metre yüksekliktedir. Çinilerin bir kısmı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında, Rus generali Mihail Skobelev tarafından sökülerek Moskova'ya götürülmüştür.

Yapının, kuzeye, güneye ve avluya açılan 3 kapısı vardır. İç avlu, revaklar ve kubbelerle süslüdür.

2- Eski Camii

Edirne’nin ilk camisidir. Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşılmış bir yapıdır. 1403 yılında Süleyman Çelebi tarafından inşasına başlanmıştır. Caminin inşaatı 1414 yılında Çelebi Mehmet tarafından tamamlanmıştır. Günümüze kadar ulaşmış ilk orijinal abidevi olarak bilinen cami, 15. yüzyılda yapılmış olan en önemli camilerden biridir.

3- Üç Şerefeli Cami

1438-1447 yılları arasında II. Murat tarafından inşa ettirilmiştir. Osmanlının erken ve klasik dönemini yansıtmaktadır. İlk üç şerefeye sahip camidir. Selçuklu mimarisindeki çok kubbeli dönemden tek kubbeli döneme geçişin ilk örneğidir. Mimari tarihinin ilk büyük revaklı avlusuna sahiptir.

4- Sweti George Bulgar Kilisesi

Sweti George Bulgar Kilisesi, 1880 yılında inşası tamamlanmış olup ibadete açılmıştır. Edirne’nin Kıyık kentinde bulunan Sweti George Bulgar Kilisesi dönemin kralının kızını ejderden kurtaran bir Bulgar asker anısına Sultan II. Abdülhamit Han emriyle inşa edilmiştir. Sweti George Bulgar Kilisesi bakımsızlıktan harabe haline gelmiştir. 2004 yılında restorasyondan sonra tekrar ibadete açılmıştır.

5- Büyük Sinagog

1462 yılında II.Beyazid döneminde yapılmıştır. Avrupa’nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük sinagogudur. Fransız mimar France Depre tarafından inşa edilmiştir.

6- Muradiye Camisi

Muradiye Camisi Mevlevihane olarak da bilinmektedir. Cami çinileri ile ünlüdür. İlk olarak Edirne Mevlevihanesi olarak yaptırılmış olup, sıbyan mektebi ve Mevlevi teknesi günümüze kadar ulaşamamıştır. Osmanlı dönemindeki çini sanatına özgün mavi-beyaz altıgen çiniler ile kaplanmış duvarlar oluşturmaktadır.

7- Gazmihal Camisi

Gazmihan Camisi, Tunca Nehri kenarında bulunmaktadır. 1421 yılında Osmanlı akıncılarından Gazi Mihal Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Cami tamamen kesme taşlar ile inşa edilmiştir. Duvarında nadiren mermer kaplamalar bulunmaktadır. Kzuey cephesinde taç kapısının üzerinde dikdörtgen taş bir kitabe bulunmaktadır.

8- Bahai Evi (Beyaz Ev)

Bahailer’in kullandığı kutsal evdir. Bahailik islamdan ayrılmış tarikattır. Bahailer için kutsal olan bu eve Bahailer “Arz-ı Sır” veya “Sır Kenti” adını verirler. Müslümanlar için Kabe neyse, Bahailer içinde bu ev aynı kutsallıktadır. Tarikatın kurucusu Bahaullah o dönemde Osmanlılar’ın sınırları içinde olan İran’dan 1864 yılında, önce İstanbul’a, sonra Edirne’ye gelmiş ve Edirne’de yaklaşık 4,5 yıl yaşamıştır. Bu evde kaldığından dolayı ev kutsaldır. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler gelmektedir.

9- Enez Kalesi ve Enez Ayasofyası

Burası hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Tarih araştırmacısı olan Prokopios tarafından Balkanlar’dan gelen barbar akınlarına engel olmak amacıyla yapıldığı kaleme alınmıştır. Enez Kalesi’nin simgesi haline gelmiş Enez Ayasofyası’da bu kale içerisinde bulunmaktadır.

10- Keşan Hersekzade Camisi

Keşan’da Çınar Sokak’ta bulunan camidir. 16. Yüzyılın başlarında Osmanlı Vezir-i Azamı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami aynı zamanda Hersekzade Ahmet Paşa Camisi olarak da bilinmektedir. Caminin üzerinde bulunan kitabe günümüze kadar ulaşamadığından cami hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Cami kare şeklinde inşa edilmiştir. Cami hem iç hem de dış mimarisi ile dikkatleri üzerine çekmektedir.

Keşan Hersekzade Camisi

11- İpsala Alaca Mustafa Paşa Camii

Caminin kimler ve ne zaman yaptırıldığına dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Caminin 15.yüzyılda II.Murat döneminde yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Cami kare olarak inşa edilmiştir. İlk yapıldığında merkezi bir kubbe işe örtülüyken yıkılıp tekrar yapıldığında çatı ile kaplanmıştır. Blok taşlar arasına tuğla hatıllar yerleştirilerek dış cephesi tamamlanmıştır. Caminin giriş kısmında Keşan Ocakları’ndan çıkarılan taşlardan yapılmış yuvarlak kemerli yapısı ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.

12- İoannes Kilisesi

İoannes Kilisesi 1875 yılında Vaftizci Aziz İoanni adına inşa edilmiştir. Muradiye Mahallesi’nde bulunan kilise moloz taştan yapılmıştır. Kilise üzerinde süsleme amaçlı yer yer tuğlalar kullanılmıştır. ştan yapılmış olup yapımında süs amaçlı olarak yer yer tuğlalar kullanılmıştır. İoannes Kilisesi’ne ait çanlardan biri İskeçe Kilisesi’nde kullanılmaktadır. Kilisenin birçok malzemesi Yunanistan’a götürülmüştür.

13- Has Yunus Bey Türbesi

1453-1456 yılları arasında Kaptan-Deryalık yapan Has Yunus Bey Osmanlı Donanması’nın da komutanlığını yapmıştır bu dönemde komutan iken Enez Kasabası Osmanlı himayesine geçmiştir. Kabrinin Enez kasabasında olduğu söylenmektedir.  Halk arasında, türbenin Fatih Sultan Mehmet’in kaptanı Yunus Bey’e ait olduğuna, Enez’in fethi sırasında şehit olduğuna inanılmakta ve türbesinin bulunduğu yere defnedildiği rivayet edilmektedir.

14- İkinci Bayezid Camii

Edirne’de yer alan II.Beyezid Külliyesi içerinde yer alan anıtsal camidir. Cami kare şeklinde ve sütunsuz ve kemersiz bir yapıdır. Mimarı, Mimar Hayrettin veya Yakup Şah Bin Sultan Şah’tır. Temeli 1484 yılında Osmanlı Sultanı II. Bayezid tarafından atılmış; 1488 yılında ibadete açılmıştır.

15- Edirne Dar’ül Hadis Camii

Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2. Murat'ın yaptırdığı Dar'ül Hadis Camisi tüm ihtişamı ile ziyaretçilerini beklemektedir. Edirne Dar’ül Hadis Camii aynı zamanda mimarisi ve peyzajı ile en çevreci camilerden birisidir. Cami 1435’te inşa edilmiştir. 2. Murat'ın Hz. Muhammed'i rüyasında görmesinin ardından camiyi yaptırdığının rivayet edilmektedir.

Edirne Dar’ül Hadis Camii

Edirne’de Bulunan Diğer Camiiler;

 • Gazi Mihal Bey Camii
 • Süleyman Paşa Camii
 • Kasım Paşa Camii
 • Süle Çelebi Camii
 • Ayşe Kadın Camii
 • Şeyhi Çelebi Camii
 • Taşlık Camii
 • Sitti Şah Sultan Camii
 • Defterdar Camii
 • Lari Camii
 • Selçuk Hatun Camii
 • Mezit Bey(Yeşilce) Camii
 • Beylerbeyi Camii
 • Şah Melek Camii
 • Şehabeddin Paşa Camii
 • Arif Ağa Camii
 • Kuşçu Doğan Camii
 • Saruca Paşa Camii
 • İsmail Ağa Camii
 • Gazi Hoca Camii
 • Kadı Bedrettin Camii
 • Hıdır Ağa Camii
 • Yahya Bey Camii
 • Atik Ali Paşa Camii

Edirne’de Günümüze Ulaşamayan Camiiler

 • Edirne Hüdavendigar Camii
 • Malkoç Bey Camii
 • Firuzağa Camii
 • Gazi İbrahim Bey Camii
 • Hoca İvaz Camii
 • İbrahimpaşa Camii
 • Alemdar Camii Camii
 • Ali Kuşçu Camii
 • Fatma Hatun Camii
 • Gülbahar Camii
 • Zen-i Firuz Camii
 • Noktacı Kasım Efendi Camii
 • Yakut Paşa Camii
 • İsmihan Sultan Camii
 • Atik Ali Paşa Camii
 • Saraçlar Camii
 • Yeşilce Camii
 • Noktacı Camii
 • Koğacılar Camii
 • Tanburacılar Camii
 • Kışla-i Humayun Camii
 • Baba Timurtaş Camii

Edirne'de Bulunan Tarihi Yerler

1- Hıdırlık Tabyası

Balkan Harbi sırasında Edirne’nin savunması için önemli bir rol oynayan Hıdırlık Tabyası da Edirne’de görmeniz gereken yerlerden biri. Edirne Müdafii Şükrü Paşa’nın karargahı olan tabya, yakın tarih meraklıları tarafından büyük ilgi görüyor.

2- Rüstem Paşa Kervansarayı

Edirne merkezinde yer alan Rüstempaşa Kervansarayı, Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri. Rüstempaşa tarafından Osmanlı mimarisinin ustası Mimar Sinan’a yaptırılan kervansarayın içerisinde, dikdörtgen avlular çevresinde 2 katlı odalar bulunuyor. Revaklı avlularıyla dikkat çeken yapı, 1972 yılında renove edilerek otel olarak hizmet vermeye başlıyor. 1980 yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü alan Kervansaray, ulaşıma da elverişli konumu ile Edirne’de görülecek yerler listesine mutlaka eklenmeli!

3- Meriç Köprüsü

Abdülmecit tarafından yaptırılan Meriç (Mecidiye) Köprüsü; Edirne-Karağaç yolunda Meriç Nehri üzerinde yer alıyor. 263 metre uzunluğundaki köprünün, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemeri bulunuyor. Ortasında mermerden bir yazıt köşkü olan köprü, Edirne’nin sembollerinden biri olmasının yanı sıra Osmanlı Dönemi’ne ait en güzel köprü örneklerinden de biri.

4- Kırkpınar Er Meydanı

Edirne seyahatiniz temmuz ayına denk geliyorsa şanslı sayılırsınız! Her yıl temmuz ayında yapıla Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’ni izleyebilirsiniz çünkü… Hakkında çeşitli efsaneler olan Kırkpınar güreşleri Osmanlı Dönemi’nden bu yana yapılıyor. Eğer bu sıra dışı sporu tam yerinde izlemek isterseniz temmuz ayında Edirne’ye gidebilir, bu şenliğe ortak olabilirsiniz.

5- Karaağaç Tren Garı

Abdülhamit döneminde yapılan Karaağaç Tren Garı günümüzde, Trakya Üniversitesi Rektörlük Binası olarak hizmet veriyor. İstanbul’daki Sirkeci Garı örnek alınarak yapılan garın mimarı ise Mimar Kemalettin Bey. Bahçesinde bir vagonun da sergilendiği Karaağaç Tren Garı’nı Edirne ziyaretiniz sırasında mutlaka görmelisiniz.

 

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.