Eka Araç Kiralama Koşulları

Eka Araç Kiralama Koşulları

Eka Araç Kiralama Sürücü Gerekli Belgeler

 1. Kimlik Kartı
 2. Kredi Kartı
 3. Ehliyet
 • Ekonomi sınıf araçlar için 2 yıllık ehliyet
 • Üst sınıf ve orta sınıf araçlar için 3 yıllık ehliyet
*Sürücü belgesinden veya kimlikten en az birisi çipli olmak zorundadır.

EkaAraç Kiralama Koşulları

a. Eka Araç Kiralama Sürücü Yaşı

Araç kiralama işlemi yapılırken araç segmentlerine göre kiralama yaşı değişmektedir. Sürücü yaş sınırları şu şekildedir;
 • Ekonomi sınıfı araçlar için: En az 22 yaş
 • Üst ve orta sınıf araçlar için: 23 yaş

b. Eka Araç Kiralama Kredi Kartı Ödemi Yöntemi

Araç kiralama işlemlerinde kredi kartı zorunluluğu vardır. Kredi kartının kişinin adına olması gerekmektedir.
Araç tipine göre yanınızda bulundurmanız gereken kredi kartı sayısı belirlenmiştir. Belirlenen sayı şu şekildedir;
 • Ekonomi ve orta sınıf araçlar için tek kredi kartı
 • Üst sınıf araçlar için çift kredi kartı

Kiralanan Araç Hakkında

a. Eka Araç Kiralama Depozito ve Provizyon

724 Araç Kiralama firması kiralayan kişinin kredi kartından veya kredi kartlarından belli bir tutarı provizyon uygulamaktadır.
Depozito Ücretleri;
 • Ekonomi sınıfı için 500 TL
 • Orta ve üst sınıf için 750 TL
 

b. Şirket Kredi Kartı

Sürücü şirket kredi kartı kullanacaksa (Ticari kart) antetli kağıt üzerine onay yazısı, firma ticari unvanının yer aldığı kaşe ve ıslak imzalı kağıdı araç kiralama firmasına teslim etmesi gerekmektedir. İmza atan kişinin şirket ortağı veya yönetim kurulu üyesi olması gerekmektedir.

c. Provizyon Kaldırılması

Kiralama işlem süresinin bitiminden aracı 724 araç kiralama firmasına teslim ettikten sonra azami 21 iş gününde provizyon kaldırılmaktadır.

Eka Araç Kiralama Kilometre Sınırı

Kira Günü
Km
1 Gün
300
2 Gün
600
3 Gün
900
4 Gün
1200
5 Gün
1500
6 Gün
1800
7 Gün
2100
8-29 Gün
3000
30 Gün
3500
 
Belirlenen km limitinin aşılması durumunda 0,50₺/km ücret kiracıdan tahsil edilecektir.
İlave KM;
 • 250 Km 99 TL
 • 500 Km 179 TL
 • 750 Km 250 TL
 • 1000 Km 350 TL
 

Eka Araç Kiralama Yakıt Tüketimi

Teslim edildiği yakıtta geri teslim alınır. 1 birim eksik yakıt 30 TL ile ücretlendirilir.

Eka Araç Kiralama Sigortaları ve Güvencesi

Kiralanan araç; çarpma, çarpılma, çalınma ve hırsızlık girişimine karşı koruma altına alınmıştır.
Üçüncü şahıslara verilebilecek zararlarda trafik sigortası limitleri dahilinde korumaya alınmıştır.
Uygun bir şekilde kayıt altına alınmamış (kaza tespit tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan tarafların belgeleri vb.) hasarlar bedelleri münhasıran kullanıcıya aittir.
Zabıt altına alınmamış hasarlarda, sürücü beyanı ile hasar onarım işlemi kesinlikle yapılmamaktadır.

Eka Araç Kiralama Ek Hizmetler

 • Ek sürücü ücreti günlük 20 TL, aylık 400 TL’dir.
 • Bebek koltuğu günlük kullanım ücreti 20 TL'dir.
 • Genç sürücü hizmet bedeli günlük 75 TL'dir.
 • Kış lastiği ücreti günlük 10 TL'dir.
 • Mini hasar sigortası günlük kullanım bedeli 25 TL'dir. (Tek cam, tek lastik hasarını karşılar)
 • Süper mini hasar sigortası günlük kullanım bedeli 50 TL'dir. (4 Cam, 4 Lastik, ufak sürtmeler, far ve stop lambası hasarını karşılar.)
 • Vale hizmeti tek yön 150 TL’dir.

Eka Araç Kiralama Önemli Bilgiler

 • Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda aldığını ve kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda belirtilenler hariç, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. Kiracı, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik ve/veya alkollü araç kullanımı nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında sigorta firmalarından talep ve tahsil edilmeyen 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere her türlü mekanik zarar, ziyan ve cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örnek, Hatalı vites değiştirme nedeniyle şanzımanın dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devan edilmesi, aracın altının vurulması sureti ile ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant aksamlara zarar verilmesi, alkollü veya uyuşturucu madde ile araç kullanımı vb.)
 • Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan vasıta için hasar ve zarar muafiyetini sağlamak amacıyla kira sözleşmesinin imzası anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza Güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve peşinen ödemek suretiyle istifade etmek hakkına sahiptir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracıya ait olacaktır. Ancak kiracı vasıtada ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, ağaç dalı veya herhangi bir nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini ve bunlara ilişkin vasıtada oluşması muhtemel ikinci el değer yapılarına, trafik sigortası ye hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi ödemekle yükümlüdür. Kiracı, hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen belirtilen koşullara bağlı olarak vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğu ve buna ilişkin giderleri ve ikinci el değer kayıplarını itiraz etmeksizin karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi alında ise,
 • Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),
 • Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda,
 • Kasıtlı kazalarda, Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
 • Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin vasıtayı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
 • Türkiye Sigorta Birliği Kasko Poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.
 • Vasıta aşağıda açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır;
 • Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında
 • Herhangi bir vasıtayı veya treyleri itmekte veya çekmekte Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayrı kanuni işlerde
 • Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından
 • Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, yarış antrenmanı, sağlamlık ve hız denemeleri dahil)
 • Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında
 • Vasıtanın marka ve modeline uygun olmayan şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına (azami yüklü ağırlığının aşılması gibi) ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.
 • Vasıtanın kullanımı açısından aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır; Vasıtanın grubuna göre 1, 2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip Kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen sürücü tarafından kullanılacaktır.
 • Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları Broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır. Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
 • Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı ek sürücünün bu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan kiracı sorumludur.
 • Kiracı, Kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri,
 • Kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür;
 • Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kirama bedelini Kiracı kaza yaparsa,
 • CDW’nin kabul ettiği takdirde sorumlu olduğu miktarı,
 • Ancak kaza durumunda, Kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir neden dolayı (Genel trafik kurallarına uyumaması) ceza verilmişse,
 • Kiralayan, Kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini ve ikinci el değer kayıplarını, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır.
 • Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon Kiranın kredi kartından bloke edilir.
 • Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli, tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
 • Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, sigorta şirketlerinin hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı aşırma benzeri durumlarda,
 • Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder. Kiralayan, araç içinde çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.
 • Kiracı, 3.şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.
 • Ancak Kiracı işbu kira sözleşmesinde belirtilen Süper İhtiyari Mali Mesuliyet (SIMM) Güvence Bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden Türkiye Sigorta Birliği Sigorta Genel Şartları dahilinde İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM) Poliçesinde belirtilen bedel kadar muaftır.
 • Kiracı, aracı sadece kendi kullanacağını,
 • Kiralayanın yazılı izni dışındaki hallerde 3. şahıslara kiralamayacağını ve kullandırtmayacağını, aksi durumda ortaya çıkacak tüm zararlar için Kiralayan a karşı sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda
 • Kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır;
 • İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
 • Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve Trafik Sigorta Poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini Sehiiyef numarası verildiği il-trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.).
 • Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
 • Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
 • Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerini veya ilgili mercilere bildirmek,
 • Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları ne geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın EKA Rent A Car ofisine ulaştırmak.
 • Kiralayan vasıtayı kiracıya fiyat listesinde belirtilen tutarlar kadar hasar muafiyeti ile kiraya vermektedir.
 • Kiracının bedelini ödeyerek tam kaza sigortası satın alması durumunda ya da önceden ödediği bedelde tam kaza sigortası dahil olması durumunda, fiyat listesinde belirtilen gruplara göre belirlenen hasar muafiyet sorumluluğu ortadan kalkmaktadır.
 • Ancak kaza durumunda, Kiracı tam kaza sigortasını kabul etmiş veya satın almış olsa dahi, 3. ve ilgili maddeler de belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda geçerli olmaktadır.
 • Kiralayan, Kiracı tarafından vasıtada taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kiracı, Kiralayanı, bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra etmiştir.
 • Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda Kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür.
 • Vasıtanın çalınması halinde Kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek, gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve hırsızlık güvencesinden (TP) yararlanacaktır.
 • şahıslara ve vasıta içindeki yolculara verilen maddi zararlara, tedavi giderleri, vasıtanın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlarla dahil tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya aittir.
 • Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Araçlarda kullanılan yakıt markası ve niteliği Kiracının inisiyatifinde olup, hatalı yakıt kullanımından kaynaklanan arızalara ilişkin masraflar Kiracı tarafından karşılanacak, Kiracı akaryakıt dağıtım şirketleri ile muhatap olacaktır.
 • Vasıtaya ait kullanım kılavuzunda belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebiyle Kiralayanın uğrayacağı zararlar, Kiracıya ayrıca fatura edilecektir.
 • Kiralayan tarafından Kiracı›ya OGS/HGS vb. geçiş sistemleri tedarik ediliştir.
 • Yukarıda sayılan maddeler çerçevesinde kredi kartından ilgili tutarlar geçiş bedeli +hizmet bedeli +KDV olarak fatura karşılığı Kiracıdan tahsil edilecektir.
 • Kiracı, mal veya yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan Kiralayan sorumlu tutulamaz.
 • Kiracı, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer kanunlara uymak zorundadır.
 • Kiracı vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz olduğunu iddia edemez.
 • Kiracı, Karayolları Trafik Yönetmeliği›ne aykırı davranışlar sonucu çıkan cezai masraflardan sorumludur.
 • Kiralama süresince ilgili araca kesilen ve kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, ceza tutarı Kiralayana ulaştığı tarihte yasal süresi içinde Kiralayan tarafından ödenecek ve ödenmiş olan miktara 20 TL (Yirmi Lira) + KDV hizmet bedeli eklenerek Kiracı dan fatura karşılığı tahsil edilecektir.
 • Eğer önceden yapılan anlaşmada dahil değil ise araç gruplarına bağlı olarak günlük ve aylık km. sınırı uygulanır.
 • Kiracı bu sınırı geçer ise km. başı 50 Krş. + KDV ile ücretlendirilir. Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan saatte teslim etmemesi halinde Kiracı, bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun, ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini Kiralayana tanır.
 • Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları ödemekle yükümlüdür.
 • Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.
 • Kiracı, ödemeleri, kredi kartı nakit veya voucher ile yapacaktır.
 • Ayrıca, cari hesapla çalışan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır.
 • Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin yapılmaması durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren TCMB avans faiz oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen vasıtayı teslim etmemesinin, Ceza Hukuku hükümlerine göre suç teşkil ettiğini, vasıtayı kira süresi dışında kullanması ve/veya Kiracısı dışında kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan eder.
 • Kiracı, teslim aldığı aracın üzerinde bulunan tüm ekipmanların ve EKA Rent A Car tanıtıcı materyallerinin kaybından sorumludur. Bu ekipman ya da materyallerin zayii durumunda, zayii materyal ya da ekipmanın türüne göre cezai bedel uygulanacak ve kiracının kartından tahsil edilecektir.
 • Kiracı, Kiralayan olarak tanımlanmış olan EKA Rent A Car  tarafından kendisine özel kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve pazar araştırması anketleri ve benzeri müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, yine aynı kapsam ve özellikte çalışmaların EKA Rent A Car  ile aynı grupta bulunan EKA Rent A Car  Bayileri ve diğer grup şirketleri tarafından yapılmasına ve kullanılmasına, bu şirketler tarafından hizmet sağlayıcı (veri tabanı, çağrı merkezi, posta gönderim firmaları firmalar ile paylaşılmasına ve işletilmesine yine bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla izin verir. Kiracının bu maddede sayılan izinlerle ilgili tüm tercihleri, yine kendisinin EKA Rent A Car iletişim kanalları yoluyla yapacağı talepler vasıtası ile değiştirilebilir.
 • Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da el geçersizdir.

Miniyol Araç Kiralama

Eka Rent A Car firması araç kiralama işlemlerinizi miniyol.com’dan veya Miniyol telefon uygulamamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Telefon uygulamamızı Google Store ve App Store’dan indirebilirsiniz. miniyol.com ve telefon uygulamamız üzerinden destek talebi oluşturarak bilgi alabilirsiniz.

 

Rezervasyon Sorgulama

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Şifrenizi hatırladınız mı?

Üye Girişi