Almira Araç Kiralama Koşulları

Almira Car Rental Araç Kiralama Koşulları

Genel Koşullar Sözleşmesi

Bu sözleşme ile Almira Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş (bu sözleşmede "kiralayan" olarak anılacaktır) tarafından, adı ve adresi sözleşmede geçen "Kiracı"ya tanımlanan araç (bu sözleşmede "Vasıta" olarak anılacaktır) kiralanmıştır. Kiracı, Vasıtayı belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kira süresi, şartlar, geri teslim, istasyon vb.),kira ücretini ödemeyi ve genel koşulları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kiracı, sözleşmeyi imzalamasıyla kendi üzerine düşen tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşmede beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli kabul edilecektir.

1. Kiralama süresi minimum 2 gün (48 saat) olarak belirlenmiştir. Kiralama gününde, 24 saatten 1 saat ve daha fazlası geçtiğinde tam gün ücreti uygulanır.

2. Araç kiralama başlangıcında, kullanıcıların sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını sunmaları gerekmektedir. Üst grup araçlar için çift kredi kartı zorunluluğu bulunmaktadır.

3. Kiralama başlangıcında ödeme ve ön provizyon işlemi, geçerli bir Visa veya Mastercard kredi kartıyla fiziki veya sanal pos sisteminden gerçekleştirilir. Kullanılan kredi kartının mail order tahsilat sistemine uygun olması gerekmektedir.

4. İptal/iade ve değişiklik şartlarına göre, rezervasyonun iptali için 48 saati geçmeyen taleplerde müşterinin vermiş olduğu banka hesabına veya kredi kartına ücret iadesi tam olarak yapılır. 48 saati geçen rezervasyon iptallerinde ise müşterinin vermiş olduğu banka hesabına veya kredi kartına %20 kesinti uygulanarak iade gerçekleştirilir. 24 saat ve sonrasında yapılan rezervasyon iptallerinde ise ücret iadesi yapılmamaktadır. Değişiklik talepleriniz için ise rezervasyon merkeziyle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

5. Kiralama sürecinin başlangıcında, kiracının kredi kartından araç sınıfına bağlı olarak değişen geçici bir blokaj (Ön Provizyon) işlemi gerçekleştirilmektedir. Blokaj tutarları, yukarıdaki tabloda belirtilen ön provizyon bedellerine göre belirlenir. Kiralama süresi 1 ayı aşarsa, blokaj tutarı aylık kiralama bedeline eşittir. Kiracı, blokaj üzerinden ilave kira günlerinin, yakıt eksikliğinin, hasarın, trafik cezalarının vb. kiralama ile ilgili bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini kabul eder. Hasar ve trafik cezalarıyla ilgili işlemler için her bir işlem için 20 TL hizmet bedeli uygulanır. Araçlarda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bulunuyorsa, kiracı kira dönüşü geçiş yapılan bedeli ilgili ofise ödeyecektir. Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanan kiracılar, kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.

6. İlk kez kiralama yapan kullanıcılarımız için, risk raporu kontrolü Findeks üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucuna göre, riskli bulunmaları durumunda rezervasyonları iptal edilerek kesintisiz bir şekilde ücret iadesi gerçekleştirilecektir.

7. Kiracı, güncel kanunlar ve karayolları yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Araç kullanımıyla ilgili olarak kanun ve yönetmeliklere aykırı davranışlardan kaynaklanan cezai işlemler (cezalar, aracın bağlanması, çekilmesi vb.) durumunda masraflardan sorumluluk kiracıya aittir.

8. Kiracı, trafik kurallarına aykırı davranışlar sonucunda meydana gelen kazaların neden olduğu cezai işlemler ve bu işlemlerden kaynaklanan masraflardan (trafik cezaları, aracın bağlanması ve çekilmesi gibi) sorumludur. Ayrıca, söz konusu kazaların neden olduğu diğer ek masraflardan da kiracı sorumludur.

9. Kiracı, aracı, stepneyi, tüm lastikleri, araca ait belgeleri ve aksesuarlarıyla birlikte, teslim aldığı şekilde, kiralama yapılan şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki ALMİRA istasyonuna belirtilen gün ve saatte iade etmekle yükümlüdür. Uzatma durumlarında ise kiracı, uzatma talebini kiralayana ileterek onay almak zorundadır. Onay alınmadan yapılan uzatmalarda, kiracının aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu kabul edilir. Kiracı, navigasyon, bebek koltuğu, kar lastiği gibi ek hizmetleri talep ettiği takdirde ilave ücreti ödemekle yükümlüdür.

10. Kiracı, belirtilen aracı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında herhangi bir hasar veya kaza izi olmadığını kabul eder. Kiracı, aracı sağlam ve iyi durumda teslim aldıktan sonra kullanım hatası, dikkatsizlik, tedbirsizlik, alkollü araç kullanımı gibi durumlarla oluşan her türlü mekanik zarar, ziyan ve cezaları (örneğin, hatalı vites değiştirme sonucu şanzıman hasarı, araçtaki uyarı ışığına rağmen kullanmaya devam etme, aracın altının zarar görmesi, lastik ve jant hasarları, alkollü veya uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma vb.) sigorta şirketlerinden talep ve tahsil edilemeyen 3. kişilerin talepleri dahil olmak üzere ilk talepte ödemeyi kabul eder ve taahhüt eder.

11. Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen araç, trafik sigortası şartlarıyla korunmaktadır. Kiracı, kendisi, üçüncü şahıslar ve kiralanan araç için hasar ve zarar muafiyetini sağlamak amacıyla, kira sözleşmesini imzaladığı anda sunulan hırsızlık, hasar, ihtiyari mali sorumluluk ve ferdi kaza güvenceleriyle koruma sağlamak istemesi durumunda, ilgili teminat primlerini ayrıca ve peşin olarak ödeyerek bu hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Aksi takdirde, her türlü idari, cezai ve hukuki sorumluluk (tazminatlar, cezalar vb.) tamamen kiracıya aittir. Ancak kiracı, araçta veya karoserinin üst kısmında meydana gelen darbeler sonucu oluşan hasar bedellerini (köprü, balkon, ağaç dalı veya diğer nesnelerin neden olduğu) ve bu tür hasarlardan kaynaklanabilecek ikinci el değer kayıplarını, trafik sigortası ve hasar güvencesini kabul etmiş olsa bile ödemekle yükümlüdür. Kiracı, hasar muafiyet güvencesini (hırsızlık, hasar, ihtiyari mali sorumluluk güvenceleri ve ferdi kaza sigortası) kabul etmiş olsa bile aşağıdaki koşullara bağlı olarak aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu, ilgili masrafları ve ikinci el değer kayıplarını itiraz etmeksizin karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise,

b. Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda(kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

c. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, 

d. Kasıtlı kazalarda,

e. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

f. Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin vasıtayı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

g. Türkiye Sigorta Birliği Kasko Poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

12. Vasıta aşağıda açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır;

a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında,

b. Herhangi bir vasıtayı veya treyleri itmekte veya çekmekte,

c. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayrikanuni işlerde,

d. Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek süsücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

e. Motorlu sporlarda(yarış, sürat tayini, ralli yarış antrenmanı, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),

f. Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük/eşya taşınmasında,

g. Vasıtanın marka ve modeline uygun olmayan yerlerde (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vb.) ve amacından farklı teknik özelliklere (azami yüklü ağırlığın aşılması vb.) veya dayanıklılık sınırlarına aykırı olan yerlerde, kısacası olağan dışı ve uygun olmayan trafik koşullarında.

13. Vasıtanın kullanımı açısından aşağıdaki şartlar geçerli olacaktır;

a. Vasıtanın kategorisine bağlı olarak, en az 2 yıl süresi dolmuş geçerli sürücü belgesine sahip ve 22 yaşını doldurmuş kişiler veya en az 7 yıl süresi dolmuş geçerli sürücü belgesine sahip ve 27 yaşını doldurmuş olan Kiracı ve/veya sözleşmede belirtilen sürücü tarafından kullanılacaktır.

b. Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşulları Broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.

c. Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.

d. Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı ek sürücünün, bu sözleşmenin tüm koşullarına uymasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlardan kiracı sorumludur.

14. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür;

a. Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b. Kiracı kaza yaparsa, CDW’nin (Kasko’nun) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı,

c. Ancak, kaza durumunda, kiracıya alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan veya genel trafik kurallarına uymamaktan dolayı bir ceza verilmişse, kiralayan, kiracıdan kazadan kaynaklanan hasarların tamir maliyetini, ikinci el değer kaybını ve kazadan doğan diğer tüm masrafları tazminat olarak talep etme hakkını elde eder. Kiralama başlangıcında, kiralamanın yaklaşık tutarına denk gelen bir ön provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı, ön provizyonla yapılan kira bedeli, hasar bedeli veya diğer tahsilatlara itiraz etmeyeceğini önceden kabul eder.

d. Araç çalınmaları durumunda, genel kasko kuralları geçerli olup, sigorta şirketlerinin hırsızlık olarak değerlendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı aşırma benzeri durumlar için, kiracı aracın bedelini ve diğer zararları önceden kabul ederek ödemeyi taahhüt eder.

e. Kiralayan, araç içinde çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

f. Kiracı, 3. şahıslara verilen zorunlu trafik sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle sorumludur. Ancak, kiracı, bu kira sözleşmesinde belirtilen süper İhtiyari Mali Mesuliyet (SIMM) güvence bedeli primini ödediği takdirde, Türkiye Sigorta Birliği'nin sigorta genel şartlarına göre ihtiyari mali mesuliyet (IMM) poliçesinde belirtilen bedele kadar hasar bedelinden muaf tutulacaktır.

g. Kiracı, aracı yalnızca kendi kullanacağını ve kiralayanın yazılı izni olmaksızın 3. şahıslara kiralamayacağını ve kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, ortaya çıkacak tüm zararlar için kiralayana karşı sorumludur.

15. Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü),kira süresi boyunca meydana gelebilecek kazalarda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak amacıyla aşağıdaki tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a. İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

b. Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve Trafik Sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini fotoğraflanması (ehliyet no-verildiği il-trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.)

c. Sorumluluğu veya suçu kabullenmek,

d. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,

e. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

f. Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın ALMİRA ofisine ulaştırmak.

16. Kiralayan, vasıtayı kiracıya, fiyat listesinde belirtilen tutarlar kadar hasar muafiyetiyle kiralamaktadır. Ancak kiracı, tam kaza sigortası (SCDW) satın alarak veya önceden ödediği bedelde tam kaza sigortasının dahil olduğu durumlarda, fiyat listesinde belirtilen gruplara göre belirlenen hasar muafiyet sorumluluğundan muaf tutulmaktadır. Bununla birlikte, kaza durumunda, kiracının tam kaza sigortasını kabul etmiş veya satın almış olması bile, 3. ve ilgili maddelerde belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda geçerli olmaktadır.

17. Kiralayan, kiracı tarafından vasıtada taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiralayanı, bu tür bir kayıp veya hasarın neden olabileceği davalardan, suçlamalardan, şikayetlerden ve zararlardan muaf tutmuştur.

18. Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kazaları veya hırsızlıkları önlemek için gerekli önlemleri almalı ve aracın kapılarını kilitlemelidir. Kiracı, vasıtanın çalınması durumunda, aracın ruhsatını ve anahtarını iade ederek, gerekli tedbirleri aldığını ve ilgili güvenlik makamlarına bildirdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve hırsızlık sigortasından (TP) yararlanabilecektir.

19. 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar ve tedavi masrafları, aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlıdır. Bunun yanı sıra, manevi zararlar dahil olmak üzere tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

20. Kiralayan, aracın üretimini gerçekleştirmediği için, araç veya yedek parçalarının mekanik veya imalat hatalarından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıptan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

21. Kiracının inisiyatifinde olan yakıt markası ve niteliği, araçlarda kullanılacak yakıtı belirler. Ancak, hatalı yakıt kullanımından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanmalıdır. Kiracı, akaryakıt dağıtım şirketleriyle iletişim kurarak bu konuda muhatap olmalıdır. Kiralayanın zarar görmesi durumunda, vasıtaya ait kullanım kılavuzunda belirtilen kalitede yakıt kullanılmamasından kaynaklanan zararlar ayrıca kiracıya fatura edilecektir.

22. Kiralayan, kiracıya OGS/HGS gibi geçiş sistemlerini temin etmiştir. Belirtilen maddeler dahilinde, geçiş ücreti, hizmet bedeli ve KDV dahil olmak üzere ilgili tutarlar kiracının kredi kartından tahsil edilecektir ve buna karşılık olarak fatura düzenlenecektir.

23. Kiracı, eğer mal veya yolcu taşıma işlemi gerçekleştiriyorsa, taşınan mal veya yolcuyla ilgili oluşabilecek hasarlardan kiralayanı sorumlu tutamaz.

24. Kiracı, Karayolları Trafik Kanunu ve diğer geçerli kanunlara uymakla yükümlüdür. Kiracı, vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden haberdar olmadığını iddia edemez. Kiracı, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne aykırı davranışlar sonucunda ortaya çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama süresince kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezaları, ceza tutarı kiralayana ulaştığında kiralayan tarafından ödenecek ve ödenen miktarın üzerine 20 TL + KDV hizmet bedeli eklenerek kiracıya fatura olarak tahsil edilecektir.

25. Araç gruplarına bağlı olarak günlük ve aylık olarak belirlenen kilometre sınırları, önceden yapılan anlaşmada belirtilmediyse uygulanır. Kiracı, bu kilometre sınırını aşarsa, her fazla kilometre için 1,50 TL + KDV ücretlendirilir.

26. Kiracı, bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması durumunda, özellikle belirlenen teslim saatinde aracı iade etmemesi durumunda, kiralayanın, önceden uyarıda bulunmaksızın aracı derhal geri alma yetkisine sahip olacağını kabul eder. Kiracı, aracın kiralayan tarafından geri alınması sırasında ortaya çıkabilecek hasarları ve masrafları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, aracın geri alınması sırasında araçta bulunan eşyaların kaybından veya hasardan sorumlu tutulamaz.

27. Kiracı, ödemeleri banka aracılığıyla kredi kartı mail order işlemi kullanarak gerçekleştirecektir. Kullanılan kredi kartının mail order tahsilat sistemine uygun olması gerekmektedir. Nakit ödeme kabul edilmeyecektir. Kiracı, kira bedeli ve sözleşme kapsamındaki diğer ödemeler ile yasal ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda herhangi bir ihtar veya bildirime gerek kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren tüm ödemelerin vadesi geleceğini ve TCMB avans faiz oranının iki katı tutarında temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

28. Araç grubu ne olursa olsun, rezervasyonunuzun kesinleşmesi ve aracı alabilmeniz için finansal analiz riskinizin incelenecektir. Uygun bulunduğunuz takdirde, rezervasyonunuz onaylanacaktır.

29. Kiracı, sözleşme süresi sona erdikten sonra vasıtayı teslim etmemenin Ceza Hukuku'na göre suç teşkil ettiğini ve vasıtayı kira süresi dışında veya kiracısı dışında kullanmanın hasar ve sorumluluk açısından hiçbir sigorta veya teminattan, yasal haklardan yararlanamayacağını bilerek kabul eder.

30. Kiracı, teslim aldığı araç üzerinde bulunan tüm ekipmanların ve Almira tanıtıcı materyallerinin kaybından sorumludur. Eğer bu ekipman veya materyaller kaybolursa, kaybolan materyal veya ekipmanın türüne bağlı olarak cezai bir ücret uygulanacak ve kiracının kredi kartından tahsil edilecektir.

31. Kiracı, ALMİRA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından kendisine sunulan özel kampanyalar, avantajlar, ürün ve hizmet tanıtımları, reklam ve pazar araştırması anketleri ve benzeri müşteri memnuniyeti uygulamalarına katılmayı ve aynı grupta bulunan Almira Bayileri ve diğer grup şirketleri tarafından benzer çalışmalardan yararlanmayı kabul eder. Ayrıca, bu çalışmaların hizmet sağlayıcı firmalar (veri tabanı, çağrı merkezi, posta gönderim firmaları vb.) ile paylaşılmasına ve işletilmesine izin verir. Kiracı, bu izinlere ilişkin tercihlerini ALMİRA iletişim kanalları aracılığıyla değiştirebilir.

32. Bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek, yazılı olarak yapılmadığı takdirde geçersizdir.

33. Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda, ALMİRA MOTORLU ARAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.'nin (kiralayan) teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunma yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

34. Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve yeterli delil olduğunu önceden kabul eder.

35. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde yetkilidir.

Rezervasyon Sorgulama

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Şifrenizi hatırladınız mı?

Üye Girişi