Arama yapın

Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi

Dünyanın En Kalabalık 10 Ülkesi
Ömer Keskinsoy
Miniyol olarak sizlere dünyanın nüfus açısından en büyük ülkelerinin sıralamasını hazırladık!
İçerik Başlıkları
  • Çin
  • Hindistan
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Endonezya
  • Pakistan
  • Nijerya
  • Brezilya
  • Bangladeş
  • Rusya
  • Meksika
  • Dünyanın En Kalabalık 30 Ülkesi

Dünyanın en kalabalık 10 ülkesinin sıralaması yıllardır hiçbir şekilde değişmiyor. Senelerdir aynı sıralamada devam eden bu ülkelerde nüfus her yıl artmaya devam ediyor. 2010'dan bu yana 1 milyar ve 1998'den beri 2 milyar artan insan nüfusunun sürekli olarak artmasının yalnızca bir değil, birden çok nedeni var. Birleşmiş Milletler'e göre, küresel nüfus Kasım 2022'de 8 milyarı aşacak ve tahminler dünya nüfusunun 2030'da 8,5 milyara, 2050'de 9,7 milyara ve 2100'de 10,4 milyara ulaşacağını gösteriyor.

Dünya Nüfusu

 

Dünya nüfusun artmasının temel nedeni, bilim, tıp ve teknolojide her zamankinden daha iyi bir yaşam standardına izin veren ve daha yüksek bir yaşam beklentisi sağlayan büyük atılımlar olmasıdır. Öte yandan dünya nüfusu artarken doğum oranı aslında düşüyor. 1950 yılında kadın başına doğum oranı yaklaşık 5 iken bu oran 2022 yılında 2,3’e geriledi. Bu değişime özellikle doğum kontrol yöntemi kullanımı, aile planlaması ve en önemlisi kadın haklarının iyileştirilmesi konularında bir zihniyet değişikliği yol açmıştır. 

İşte Miniyol olarak sizler için hazırladığımız yaklaşık 8 milyar olan dünya nüfusunun en kalabalık 10 ülkesi!

Çin

Çin

Nüfusu: 1.452.000.000

Çin uzun yıllardır dünyanın en kalabalık ülkesi olma unvanını koruyor. Yaklaşık 1.452 milyar nüfusa sahip olan Çin listemizin ilk sırasında yer alıyor. Çin’in nüfusunun bu denli büyük olması ve büyümeye devam etmesi son yıllarda ülke içerisinde büyük tartışmalara yol açtı. 20. yüzyılın ortalarında hızlı nüfus artışından sonra, Çin hükümeti ünlü "tek çocuk politikasını" getirerek nüfus artışını sınırlamaya çalıştı. Bu politika sayesinde nüfus artış hızını düşürmeyi başaran Çin, bu seferde yaşlı nüfus oranının artması sebebiyle bu politikadan vazgeçti.

Çin’in en kalabalık şehri ise yaklaşık 28.5 milyon nüfusu ile Şanghay. 1.452 milyar nüfuslu bir ülkenin en kalabalık şehrinin 28.5 milyon nüfusu olması biraz garip gelebilir. Fakat Çin’in 9.569.901 km2 yüzölçümündeki topraklarında 686 adet şehir bulunmaktadır.

Hindistan

Hindistan

Nüfusu: 1.411.000.000

Hindistan son zamanlarda kontrolsüz nüfus artışı yaşanan bir ülke. 1.411 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’ın sıralamadaki yerinin 2030 senesine kadar değişeceği düşünülüyor. Eğer bu kontrolsüz nüfus artışının önüne geçilmezse Hindistan 2030 senesine kadar Çin’i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olacak. Geçmişte nüfusu kontrol altına alabilmek adına çeşitli politikalar izlenmiş olsa da halkın tepkileri sonucunda bu politikalardan vazgeçilmiştir. Günümüzde nüfus artışını kontrol altına alabilmek adına hiçbir şey yapılmayan Hindistan’da bu durum tüm dünyada büyük endişe yaratmaktadır. Hindistan’ın en kalabalık şehri ise yaklaşık 32.2 milyon nüfusu ile başkent Delhi.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD

Nüfusu: 335.000.000

Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 335 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi konumundadır. 9.159 milyon km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük ülkelerinden biri olan ABD oldukça fazla göç de almaktadır. Dünyanın dört bir yanından insanın daha iyi standartlarda yaşamak için göç ettiği ABD’nin nüfusunun yaklaşık 61 milyonunu göçmenler oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık şehri ise yaklaşık 21.5 milyon nüfusu ile New York.

Endonezya

Endonezya

Nüfusu: 280.000.000

Endonezya yaklaşık 280 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir. Dünyanın en büyük ada ülkesi olarak da bilinen Endonezya göç veren bir ülke olmasına rağmen yüksek nüfus artışı oranı ile nüfusunu artırmaya devam etmektedir. Ayrıca Endonezya, nüfusunun yaklaşık 88%’inin Müslüman olması özelliği ile de dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesidir. Endonezya'nın en kalabalık şehri ise yaklaşık 33.8 milyon nüfusu ile başkent Cakarta.

Pakistan

Pakistan

Nüfusu: 231.000.000

Pakistan yaklaşık 231 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir. Pakistan’ın en önemli özelliği ise oldukça genç bir nüfusa sahip olması. Bu denli fazla bir nüfusa sahip olmasına rağmen Pakistan’ın nüfusunun medyan (ortanca) yaşı 23’tür. Buna rağmen genç bir nüfusa sahip olan Pakistan ekonomik sıkıntılar yüzünden gençleri ülkede tutmak konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Ülkenin gençleri daha iyi şartlarda yaşamak için başka ülkelere göç ediyorlar. Pakistan’ın en kalabalık şehri ise yaklaşık 15.7 milyonluk nüfusu ile Karaçi şehridir.

Nijerya

Nijerya

Nüfusu: 218.000.000

Nijerya yaklaşık 218 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık altıncı ülkesidir. Nijerya da Pakistan gibi oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Genç bir nüfusa sahip olmalarının ise iki sebebi vardır. Bunlardan birincisi Nijerya’da evlilik yaşının erken olması. İnsanlar genç yaşta evlenerek çocuk sahibi oluyorlar. Diğer bir sebep ise Nijerya’da insan ömrünün kısa olmasıdır. Ülkede sıtma, tüberküloz, AIDS gibi hastalıklar yaygın olduğu için erkeklerin ortalama yaşam süresi 53, kadınların ise 56 yıl. Nijerya’nın en kalabalık şehri ise 16.6 milyon nüfusu ile Lagos şehridir.

Brezilya

Brezilya

Nüfus: 216.000.000

Brezilya yaklaşık 216 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık yedinci ülkesidir. Güney Amerika kıtasının hem yüzölçümü hem de nüfus olarak en büyük ülkesi olan Brezilya’nın nüfusunun büyük bir çoğunluğu kıyı şeridinde toplanmıştır. Geçmiş zamanlarda nüfus yoğunluğunu iç kesimlere yaymak isteyen Brezilya hükümeti, ülkenin başkentini Brezilya’nın en ünlü şehri Rio de Janeiro’dan Brasilia’ya taşımıştır. Ülkenin ortalama yaşam süresi 73 yaştır. Brezilya’nın en kalabalık şehri ise yaklaşık 23.1 milyon nüfusu ile Sao Paulo şehridir.

Bangladeş

Bangladeş

Nüfusu: 169.000.000

Bangladeş yaklaşık 169 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesidir. Yüzölçümü olarak küçük bir ülke olan Bangladeş, nüfus yoğunluğu olarak en yüksek ülkelerden biridir. Pakistan gibi ekonomik sıkıntılar çeken bir ülke olan Bangladeş, diğer ülkelerden aldığı yardımlar ve hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik uyguladığı çeşitli politikalarla bu ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışıyor. Bangladeş’in en kalabalık şehri ise yaklaşık 18.8 milyon nüfusu ile başkent Dakka’dır.

Rusya

Rusya

Nüfusu: 146.000.000

Rusya yaklaşık 146 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesidir. Dünyanın yüzölçümü olarak en büyük ülkesi olan Rusya’nın nüfusunun yüzölçümüne oranla bu kadar düşük olması biraz şaşırtıcı bir durumdur. Rusya’nın nüfusunun topraklarına göre bu denli az olmasının başlıca sebebi ise ülkedeki alkol tüketimi. Rusya’da her yıl yüz binlerce insan alkol tüketiminden hayatını kaybetmektedir. Bunun yanı sıra kişisel sağlık, sağlıklı yaşam kültürü ve sağlık sistemlerindeki sorunlar da nüfusun artışına engel olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Rusya’nın nüfusu bundan sonra her yıl düşecektir. Rusya’nın en kalabalık şehri ise yaklaşık 18 milyon nüfusu ile başkent Moskova’dır.

Meksika

Meksika

Nüfusu: 132.000.000

Meksika yaklaşık 132 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık onuncu şehridir. Meksika yıllardır nüfus artışı adına önemli politikalar izledi. Uygulanan politikalar sonucunda doğum oranları artırılarak ölüm oranları azaltıldı ve ortalama yaşam süresi uzatıldı. Ülke nüfusunun medyan yaşının 28 olmasıyla da oldukça genç bir ülkedir. Meksika’nın en kalabalık şehri ise yaklaşık 22 milyon nüfusu ile başkent Meksiko’dur.

Dünyanın En Kalabalık 30 Ülkesi

11
Japonya
125.000.000
12
Etiyopya
121.000.000
13
Filipinler
113.000.000
14
Mısır
107.000.000
15
Vietnam
99.000.000
16
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
96.000.000
17
İran
86.500.000
18
Türkiye
86.000.000
19
Almanya
84.000.000
20
Tayland
70.000.000
21
Birleşik Krallık
68.000.000
22
Fransa
65.000.000
23
İtalya
61.000.000
24
Tanzanya
60.000.000
25
Güney Afrika
59.000.000
26
Myanmar
54.000.000
27
Kenya
53.000.000
28
Güney Kore
51.000.000
29
Kolombiya
50.000.000
30
İspanya
47.000.000

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.