Arama yapın

Dünyanın En Zengin 10 Ülkesi

Dünyanın En Zengin 10 Ülkesi
Ömer Keskinsoy
GSYH'ye göre dünyanın en zengin ülkelerini Miniyol olarak sizler için hazırladık!
İçerik Başlıkları
  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Çin
  • Japonya
  • Almanya
  • Hindistan
  • Birleşik Krallık
  • Fransa
  • Kanada
  • İtalya
  • Brezilya
  • Türkiye Dünyanın En Zengin Kaçıncı Ülkesi?
  • Dünyanın En Zengin 25 Ülkesi

Halk arasında GSYH olarak bilinen gayri safi yurtiçi hasıla, belirli bir dönemde bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam değerinin bir tahminidir. GSYH, tüm ülkelerin ekonomik faaliyetlerini gösteren en net göstergedir. Ülkeler arasında GSYH’yi ölçmenin ve karşılaştırmanın en yaygın yolu, yerel fiyatları ve döviz kurlarını kullanarak ABD dolarına çevrilen para birimlerini kullanmaktır. Bu hesaplamadan yola çıkılarak dünyanın en zengin ülkeleri sıralaması yapılmaktadır. Fakat günümüzde zenginlik ile refah düzeyi sıklıkla karıştırılmaktadır. Dünyanın en zengin ülkesi “GSYH” ile belirlenirken dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkesi ise GSYH’nin ülke nüfusuna bölünmesiyle elde edilen “kişi başına GSYH” ile belirlenmektedir. Bu değer ise ülkede bir kişinin aldığı ortalama para miktarıdır.

Dünyanın en zengin ülkesi hangisidir? Dünyanın en zengin 10 ülkesi hangileridir? gibi sorularınıza yanıt bulabilmeniz adına araç kiralamanın yeni yolu Miniyol olarak sizler için "Dünyanın En Zengin 10 Ülkesi” adlı blog yazısını hazırladık. Keyifli okumalar dileriz.

 1. Amerika Birleşik Devletleri

abd

2022 Nominal GSYH: $25,3 trilyon

ABD ekonomisi, nominal GSYH ile ölçülen dünyanın en büyük ekonomisidir. Bu GSYH'ye en büyük katkıyı, finans, gayrimenkul, sağlık, sigorta, profesyonel ve ticari hizmetleri içeren ekonominin hizmet sektörü vermektedir. Açık bir ekonomiye sahip olan ABD ekonomisi, esnek ticari yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımları kolaylaştırmaktadır. Ekonominin bu özelliği de GSYH’ye büyük katkı sağlamaktadır.

ABD dünyanın en zengin ülkesi olmasına rağmen, ekonomik eşitsizlik, artan sağlık ve sosyal güvenlik ağı maliyetleri, bozulan altyapı ve yüksek nüfusu sebebiyle dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkesi değildir.

 1. Çin

çin

2022 Nominal GSYH: $19,9 trilyon

Çin, ABD’den sonra dünyanın en zengin ikinci ülkesidir. Yıllık büyüme oranı olarak ABD’yi sürekli geride bırakan Çin, önümüzdeki yıllarda nominal GSYH açısından dünyanın en zengin ülkesi olma potansiyeline sahiptir. Çin ekonomisi özellikle son kırk yılda büyük ekonomik kalkınma yaşamıştır ve dünyanın en zengin ülkeleri listesinde tırmanışa geçmiştir.

Çin, yerli üretimi teşvik eden bir politika benimsediği için dünyanın bir numaralı ihracatçısı durumundadır. Bu avantajlara rağmen, hızla yaşlanan nüfusu ve ciddi çevresel bozulmalar gibi bazı önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Ayrıca Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olduğundan dolayı dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri arasında bulunmamaktadır.

 1. Japonya

japonya

2022 Nominal GSYH: $4,9 trilyon

Japonya dünyanın en zengin üçüncü ülkesidir. GSYH’si 2018 yılından sonra 5 trilyon doları aştıktan sonra küçük bir düşüş yaşamıştır ve tekrar yükselişe geçmiştir. Hükümet ve sanayi arasındaki güçlü işbirliği ve ileri teknolojik bilgi birikimi Japonya'nın imalat ve ihracata yönelik ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.

1990'ların Kayıp On Yılı ve küresel “Büyük Durgunluğun” etkisinden sonra Japonya, eski Başbakan Shinzo Abe'nin politikaları altında son yıllarda büyümede artış yaşamıştır. Buna rağmen doğal kaynaklar bakımından fakir bir ülke olan Japonya, 2011 Fukushima felaketinin ardından nükleer enerji endüstrisinin genel olarak kapatılmasından sonra enerji ithalatına bağımlı bir ülke olmuştur. Ayrıca hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir.

 1. Almanya

almanya

2022 Nominal GSYH: $4,2 trilyon

Dünyanın en zengin dördüncü ülkesi olan Almanya, Avrupa’nın en zengin ülkesi konumundadır. Almanya, taşıtlar, makineler, kimyasallar ve diğer mamul malların en büyük ihracatçısıdır ve yüksek vasıflı bir işgücüne sahiptir. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen ciddi demografik zorluklarla karşı karşıyadır. Düşük doğurganlık oranı, yaşlanan işgücünün yerine yenisini koymanın zorlaşması ve yüksek göç oranı gibi sebeplerden ötürü sosyal refah sistemi zorluk çekmektedir.

 1. Hindistan

hindistan

2022 Nominal GSYH: $3,5 trilyon

Hindistan dünyanın en zengin beşinci ülkesidir. Zenginliğine rağmen dünyanın en kalabalık ülkeleri listesinde ikinci sırada yer almalarından dolayı refah seviyesi çok düşüktür. Hindistan'ın ekonomisi, gelişen modern sanayi ve mekanize tarımın yanı sıra geleneksel köy çiftçiliği ve el sanatlarının bir karışımıdır. Ayrıca teknoloji hizmetleri ve dış kaynak kullanımı konusunda önemli bir ihracatçıdır ve hizmet sektörü, ekonomik çıktısının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

1990'lardan bu yana Hindistan ekonomisinin liberalleşmesi ekonomik büyümeyi hızlandırmıştır, ancak esnek olmayan iş düzenlemeleri ve yaygın yolsuzluk, devam eden büyüme için zorluklar oluşturmaktadır.

 1. Birleşik Krallık

birleşik krallık

2022 Nominal GSYH: $3,4 trilyon

Birleşik Krallık dünyanın en zengin altıncı ülkesidir. Nominal GSYH’si Hindistan ile oldukça yakın olduğu için dünyanın en zengin ülkeleri listesinde yerleri sürekli değişmektedir. Birleşik Krallık ekonomisi, özellikle finans, sigorta ve iş hizmetlerindeki geniş hizmet sektörü tarafından yönlendirilmektedir. Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılmıştır. Ancak ikisi arasındaki ticari ilişkiler konusunda çekişmeli müzakereler hala devam etmektedir.

 1. Fransa

fransa

2022 Nominal GSYH: $2,9 trilyon

Fransa dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Fransa’da turizm sektörünün GSYH’deki payı oldukça fazladır. Çeşitli endüstrilerde birçok özel ve yarı özel işletmeye sahip karma bir ekonomiye sahip olan Fransa’da, savunma ve elektrik enerjisi üretimi gibi bazı kilit sektörlerde hala yoğun hükümet müdahalesi bulunmaktadır.

Buna rağmen Fransa’da hükümetin sosyal eşitlik lehine ekonomik müdahale taahhüdü, yüksek işsizliğin olduğu katı bir işgücü piyasası ve diğer gelişmiş ekonomilere kıyasla büyük kamu borcu gibi ekonomik zorluklar bulunmaktadır.

 1. Kanada

kanada

2022 Nominal GSYH: $2,2 trilyon

Kanada dünyanın en zengin sekizinci ülkesidir. Bunun en önemli sebebi, dünyanın en büyük üçüncü kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olmasıdır. Bunun sonucunda ise iyi gelişmiş bir enerji çıkarma sektörüne sahiptir. Ayrıca, çoğunlukla ABD sınırına yakın kentsel alanlarda bulunan etkileyici üretim ve hizmet sektörlerine sahiptir.

Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ile olan serbest ticaret ilişkisi, Kanada ihracatının dörtte üçünün her yıl ABD pazarına yöneldiği anlamına gelmektedir. Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri ile yakın bağları, büyük ölçüde dünyanın en büyük ekonomisine paralel olarak geliştiği anlamına gelmektedir.

 1. İtalya

italya

2022 Nominal GSYH: $2,1 trilyon

İtalya dünyanın en zengin ülkeleri sıralamasında dokuzuncu sırada yer almaktadır. Aynı zamanda avro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisine sahiptir. İtalya'nın ekonomisi ve gelişmişlik düzeyi kuzeyde daha gelişmiştir. İtalya dünyanın en zengin dokuzuncu ülkesi olmasına rağmen çok yüksek kamu borcu, verimsiz mahkeme sistemi, zayıf bankacılık sektörü, kronik olarak yüksek genç işsizliğine sahip verimsiz bir işgücü piyasası ve büyük yeraltı ekonomisi nedeniyle sürekli olarak durgun ekonomik büyüme ile karşı karşıyadır.

 1. Brezilya

brezilya

2022 Nominal GSYH: $1,8 trilyon

Brezilya dünyanın en zengin onuncu, Güney Amerika kıtasının ise en zengin ülkesidir. Brezilya'nın çeşitlendirilmiş ekonomisi, uçak ve otomotiv üretimi gibi ağır endüstrilerden mineral ve enerji kaynağı çıkarımına kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Aynı zamanda, kahve ve soya fasulyesi ihracatı yapan büyük bir tarım sektörüne sahiptir.

Brezilya, 2017 yılında ciddi bir durgunluktan çıkmıştır ve yol boyunca bir dizi üst düzey yolsuzluk skandalı yaşamıştır. Bu olayların ardından Brezilya, kamu harcamalarını ve borcunu dizginlemek, enerji altyapısına yatırım yapmak, yabancı yatırımın önündeki engelleri azaltmak ve işgücü piyasası koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi büyük ekonomik reform başlatmıştır.

250 tl indirim

Türkiye Dünyanın En Zengin Kaçıncı Ülkesi?

Türkiye dünyanın en zengin yirmi üçüncü ülkesidir. Başta sanayi ve hizmet sektörleri ile büyük ölçüde açık bir ekonomiye sahiptir. $692 milyar GSYH’ye sahip olan Türkiye, geçmiş yıllarda dünyanın en zengin yirmi ülkesi arasında yer almaktaydı.

Dünyanın En Zengin 25 Ülkesi

SIRALAMA
ÜLKE
GSYH
1
ABD
$25,3 trilyon
2
Çin
$19,9 trilyon
3
Japonya
$4,9 trilyon
4
Almanya
$4,2 trilyon
5
Hindistan
$3,5 trilyon
6
Birleşik Krallık
$3,4 trilyon
7
Fransa
$2,9 trilyon
8
Kanada
$2,2 trilyon
9
İtalya
$2,1 trilyon
10
Brezilya
$1,8 trilyon
11
Rusya
$1,8 trilyon
12
Güney Kore
$1,8 trilyon
13
Avustralya
$1,7 trilyon
14
İran
$1,7 trilyon
15
İspanya
$1,4 trilyon
16
Meksika
$1,3 trilyon
17
Endonezya
$1,3 trilyon
18
Suudi Arabistan
$1,1 trilyon
19
Hollanda
$1,0 trilyon
20
İsviçre
$842 milyar
21
Tayvan
$841 milyar
22
Polonya
$700 milyar
23
Türkiye
$692 milyar
24
İsveç
$621 milyar
25
Belçika
$610 milyar

 

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.