Arac Kiralama Sözleşmesi

MİNİYOL BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıda bilgileri verilen Miniyol Bilişim Anonim Şirketi (“Miniyol”) ile Kullanıcı arasında hüküm ve sonuçlarını ifade edecektir.

Miniyol ve Kullanıcı tek tek “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

UnvanMiniyol Bilişim Anonim Şirketi
Mersis No0621097282400001
AdresYıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı EÜ TGB İdare ve Kuluçka    Mer. 5 No: 67/4 Melikgazi / Kayseri
Telefon0850 304 69 63
E-mailbilgi@miniyol.com

 

KULLANICI BİLGİLERİ

Unvan/Adı-Soyadı                        
Adres                        
Telefon                        
E-mail                           

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, Miniyol’un Kullanıcı’ya internet sitesi üzerinden aracılık yaparak, elektronik ortamda verilen 3.kişilerin koyduğu araç kiralama ilanlarını aşağıda belirtilen nitelik, fiyat ve detaylar üzerinden ulaştırdığı hizmetleri konu edinmekte olup 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Bu Hizmet Sözleşmesi ayrıca, Miniyol hizmetlerinden yararlanacak olan bütün Kullanıcılar ve Kiralayanlarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar araç kiralama fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Miniyol aracı konumuyla 3.kişilerin sahip oldukları ilanlardaki fiyatları değiştirme talepleri üzerine fiyatları değiştirmektedir. İlan sahibi üçüncü kişilerin internet sitesinde herhangi bir zamanda hizmet bedellerinde değişiklik yapma ve bunu Miniyol’a bildirme hakları saklıdır. Kullanıcı’nın hizmet bedelinde meydana gelen değişikliği kabul etmemesi halinde Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır. Bu süre içerisinde fesih bildiriminde bulunulmaması halinde yeni uygulanacak hizmet ve kiralama bedeli kabul edilmiş sayılacaktır.

3. TANIMLAR

Site: miniyol.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan İos/Android mobil uygulamalar, mobil/masaüstü web siteleridir.

Kullanıcı(lar): miniyol.com’a çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen, hizmet satın alan ve rezervasyon yapan tüm gerçek ve tüzel kişi(ler).

Link(ler): Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar).

İçerik(ler): Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

Araçlar: miniyol.com’da bulunan ve Kullanıcıların, ilan koyan 3.kişilerden kiralayabildikleri arabaları ifade eder.

Kiralayan: Miniyol’un internet sitesinde araçlarını Kullanıcılara kiralamak gayesiyle ilan açan ve Kullanıcılarla araç kiralama sözleşmesi gerçekleştiren tarafı ifade eder.

Üye: Sitedeki hizmetlerden yararlanabilmek için Sitede talep edilen kişisel verileri girerek ve Üyelik Sözleşmesini kabul ederek kayıt yaptıran Kullanıcıları ifade eder.

Araç Kira Bedeli: Kiralayanlar tarafından internet sitesine konulan ilanlara göre, Kiralayanlar tarafından belirlenen araç kiralama ücretini ifade eder.

Miniyol Komisyonu: Miniyol tarafından verilen internet sitesi ve platform hizmeti karşılığında araç kira bedelleri üzerine eklenen ve Miniyol tarafından alınan aracılık ücretini ifade eder.

4. HİZMET BİLGİLERİ VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiş bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. Maddesinin kapsamında Miniyol, oluşturduğu sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle Kiralayan adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık etmektedir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne göre, sigorta, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin sunulmasında ve gerekli bilgilerin sağlanmasında satıcı ve sağlayıcılar, tüketiciye karşı doğrudan sorumludur. Bu doğrultuda, Miniyol sadece yapılan işlemleri Sitesinde tutmak ve istenilmesi halinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Kullanıcılar miniyol.com Sitesine üye olarak olarak 3.kişiler tarafından Miniyol’da yayımlanan ilanlara bakarak 3.kişilerle araç kirası sözleşmesi gerçekleştirebilirler.  Miniyol burada aracı olarak hizmet vermekte hem ilanların bulunup sergileneceği hem de Kullanıcıların üye olarak ilanlara bakıp sözleşme gerçekleştirebilecekleri bir Site hizmeti vermektedir. Miniyol kesinlikle kendisi araç kiralama hizmeti vermemektedir.  Miniyol’un internet Sitesinde bulunan araç kira ilanlarındaki ücretler ve ücret kuralları tamamen ilanların sahibi olan Kiralayanlar tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede yapılacak kiralama işlemleri için ilgili Kiralayanlar tarafından uygulanan Araç Kira Bedeli ve üstüne eklenmiş Miniyol Komisyonu, araç kiralamak isteyen Kullanıcılardan tahsil edilmektedir.

Seçilen ve kiralanan araç kapsamında ödenecek bedel Kullanıcı tarafından peşin olarak ödenecek olup, bu ödeme Miniyol tarafından belirlenen ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilecektir. Miniyol hizmet karşılığı araç kira bedeline eklenen komisyon ücretini aldıktan sonra kira bedelini Kiralayan’a iletecektir.

Söz konusu araç kirası ödemesi, işbu Sözleşme’nin imza edilmesiyle muaccel hale gelir ve sözleşme bedeli derhal ödenir.

Miniyol daha sonradan tek taraflı olarak vereceği ve Kullanıcıları hemen bilgilendireceği bir kararla sunmuş olduğu tüm içerik ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme, komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar bu kararların sonunda üyeliklerini derhal sona erdirebilecek veya devam ettirebileceklerdir.

5. GENEL HÜKÜMLER

Kullanıcı www.miniyol.com internet Sitesinde yer alan ve hizmete konu bütün Site içeriği, ilanlar, reklamlar dijital pazarlama içeriği, kapsamı, satış fiyatı ve ödeme yöntemi ve fatura teslimine ilişkin ön bilgileri okuduğunu, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı 3. maddede gösterilen hizmet bedelini, Taraflarca kararlaştırılan ödeme yöntemi ile Miniyol’nun hesabına yapacak, Kullanıcı tarafından sağlanan fatura içeriğine dair bilgiler ile faturalama ve diğer hususlara dair teslimat adresinin doğru olmasından doğan sorumluluk Kullanıcı’ye ait olacaktır.

Miniyol, kendisinden beklenen hizmeti, Üyelerin, Kullanıcıların ve Kiralayanların Siteden ve hizmetlerden belirtilen biçimde yararlanabilmeleri için çalışacağını, gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, basiretli bir tacir gibi davranmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı tarafından seçilen araç kiralama ilanı seçilip ödeme gerçekleştiği an, Kullanıcı sağlamış olduğu bilgiler ve e-posta adresi üzerinden kendisine gönderilecek fatura bilgileriyle beraber Kiralayanla bir araç kira sözleşmesi gerçekleşmiş olacaktır. Kullanıcı, Miniyol Sitesi ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen araç kira sözleşmeleri sonucunda kiralanan aracın kendisine iletilmesi ve ulaştırılması konusunda Miniyol’un sorumlu olmadığını ve Miniyol’un aracı olarak Site ve uygulama platformu hizmeti sağladığını kabul etmektedir. Kiralayanlar ve Kullanıcı arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlık, zarar, tazminat istemi, kiralanan araçların durumu, kullanılabilirliği ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcılar ve Kiralayanlar arasındaki problemlerden Miniyol sorumlu olmayacaktır.

İnternet Sitesi’ndeki ilanlarda araçlar hakkında bulunan fotoğraf, özellik gibi bilgiler tamamen ilanın sahibi Kiralayan tarafından sağlanmakta olup, temsili niteliktedir. Kullanıcı bu durumu okumuş anlamış ve kabul etmiştir.

Aynı şekilde Miniyol, Kullanıcı’ye hizmet verirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ilgili maddelerde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Miniyol, Sözleşme konusu İnternet Sitesi ve uygulama hizmetilerini tam, eksiksiz ve niteliklere uygun sağlanmasından sorumludur.

Kullanıcı, Miniyol’nun hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ilgili maddelerde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, bu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Ayrıca Kullanıcı, kullanılan hizmet içeriği ve içeriğe erişim ile ilgili herhangi bir problemin yaşanması halinde veya hizmet ile ilgili diğer şikayet ve taleplerini bilgi@miniyol.com elektronik posta adresine mail yoluyla veya mesai saatleri içerisinde 0850 304 69 63 numaralı Miniyol Çağrı Merkezi’ni arayarak iletebilir.

Miniyol, hizmetlere ilişkin olarak Kullanıcı’den gelen yazılı talimatların sonucunda Kullanıcı’nin aleyhine oluşabilecek bir durum öngörmesi halinde, tehlike ve riskleri belirten değerlendirmelerini Kullanıcı ile önceden yazılı olarak paylaşacaktır. Miniyol, haklı sebebe dayanmak kaydıyla, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Kullanıcı’nin de onayı bulunması halinde eşit kalite ve fiyatta farklı bir hizmet tedarik edebilir.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE İADE

Kullanıcı, Miniyol Üyelik Sözleşmesinde de belirtildiği üzere, Sözleşme’yi üyelik hesabını kapatarak veya Miniyol’u bilgilendirerek herhangi bir sebep göstermeksizin istediği herhangi bir zamanda silerek sona erdirebilir. Kullanıcı Üyeliğini iptal ederek İnternet Sitesinde kendisine sunulan hizmetlere bir Üye gibi erişemeyeceğini, Kiralayanlar tarafından konulan ilanlar aracılığı ile araba kiralama hizmetlerinden yararlanamayacağını kabul etmektedir.

Miniyol Üyelik Sözleşmesinde belirtildiği üzere, Miniyol, Kullanıcı ve Üyelerin bu, Üyelik Sözleşmesi ve Miniyol tarafından Kullanıcılarla gerçekleştirilen diğer sözleşmelere uyulmadığını, aykırı davranıldığını keşfettiği anda hiçbir sorumluluk altında kalmadan ve Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunmadan Üyelik hesaplarını silme ve kaldırma hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, www.miniyol.com İnternet Sitesi’nden yapmış olduğu araba kiralama işlenmlerinde Kiralayan iptal, iade ve değişiklik kurallarının geçerli olacağını, Miniyol’un bu kurallara karışmayacağını kabul etmektedir. Bu kurallar kiralanan araç çeşitlerine ve ilanları koyan Kiralayan’lara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullanıcı, iptal / iade kurallarıyla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri ilgili ilanın sahibi Kiralayanlardan alabilecektir. Her koşulda, Miniyol araba kiralama hizmet ücretine eklenen Miniyol komisyon ücreti iade etmeme hakkını saklı tutmaktadır. Kiralayan tarafından gerçekleştirilebilecek promosyon ve indirimlerde herhangi bir iptal / iade ve değişiklik yapılıp yapılmayacağına Kiralayan karar vermeye yetkilidir.

7. TEKNİK ŞARTLAR

Kullanıcı, Miniyol’a ait websitesi/uygulama üzerinde kendisine sunulan hizmete erişebilmek ve bu hizmetten ayıpsız biçimde yararlanabilmek için Windows veya MAC bilgisayar, IOS veya Android cep telefonu veya tabletlerden birine sahip olması gereklidir. Çerez (cookies) izni, çerezlerin silinmesi veya reklam engelleme eklentileri (AdBlocker vb.) gibi uzantıların kullanılması, tercih edilen tarayacının güncel olmaması, Silverlight, Java gibi yazılımların yüklü ve güncel olmaması sebebiyle oluşacak hatalardan Miniyol sorumlu değildir.

8. GİZLİLİK

Taraflar, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Taraflar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple karşılıklı olarak her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ederler.

Kullanıcı, Miniyol’a kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Miniyol, Kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Miniyol işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

Miniyol, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülükleri mücbir sebebin ortadan kalktığı andan itibaren en kısa sürede eski haline döndürmek ve sunmak için elinden gelecek kendisinden beklenen makul çabayı sarf edeceğini taahhüt eder.

Miniyol, mücbir sebepler, hava muhalefeti veya internet, teknik servis gibi hizmetlerin kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu hizmeti süresi içinde sağlayamaz ise, durumu Kullanıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde kullanıcı istediği zaman Üyeliğini iptal edebilecektir.

'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, salgın hastalık, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Miniyol’un gerekli azami özeni göstermesine, uzmanlığını kullanmasına rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşburada yer alan hizmetlerin Kullanıcı’ya sağlanabilmesi ve Miniyol’un iş gelişimi açısından Kullanıcı’ya ait kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenebilecek, aktarılabilecek ve gerektiğinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Kullanıcı, veri sahibi sıfatıyla kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, hangi amaçlarla ve hangi sebeplere dayanılarak işlendiğini, verilerin aktarıldığı 3. kişiler hakkında www.miniyol.com adresinde yayımlanan Miniyol’a ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Aydınlatma Metni’ne ulaşabilir. Ayrıca Kullanıcı, kendisine ait kişisel verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin işlenmesinde eksiklik veya hata varsa bunların düzeltilmesini talep etme veya kişisel verilerinin Miniyol’un kayıtlarından kaldırılmasını isteme amacıyla yukarıda yer verilen internet sitesi üzerinden Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Miniyol’a iletebilir.

Miniyol, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.        

11. FİKRİ MÜLKİYET

Kullanıcı, Miniyol tarafından kendisine websitesi/uygulama üzerinde sunulan hizmetlere, fotoğraflara, resimlere, amblemlere ve bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının Miniyol’ya ait olduğunu kabul etmektedir. Kullanıcı’nin bu hizmetleri kullanması bu tür hizmetlerin fikri mülkiyet hakları üzerinde mülkiyet tesis etmemektedir. Site ve uygulama üzerindeki ticari markalar, logolar, alan adları ve tüm diğer özelliklerin mülkiyeti Miniyol’ya veya lisans verenlere aittir.

Kullanıcı, Miniyol’nun telif haklarına tabi tüm çalışmalarını, Miniyol markasını, Miniyol’a ait herhangi bir bilgiyi kopyalayamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz. Aksi takdirde, Miniyol’un uğrayacağı zararı ve lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları ve bu zararlardan dolayı Miniyol’dan talep edilecek tazminat miktarını ve bu durumlara ilişkin mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararı karşılamakla sorumlu olacaktır.

Sözleşme’ye konu hizmetin sağlanması aşamasında, Kullanıcı tarafından kullanılan, Miniyol’ya sunulan her türlü program, websitesi, alan adı, dijital içerik, yazılım, cihaz, marka ve patente konu ürün ve/veya hizmetlerden doğan fikri mülkiyet iddialarından münhasıran Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu kapsamda 3. kişilerce fikri mülkiyete konu hak, ihlal ve taleplerin muhatabı olduğunu beyan ve kabul eder.

12. SORUMSUZLUK

Miniyol’un İnternet Sitesi’ni kullanarak Kullanıcı’lar Kiralayan’larla araba kiralama sözleşmesi veya buna benzer herhangi hukuki bir sözleşme gerçekleştirdikleri takdirde bu sayılan sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıktan ve

  • Araç kiralama hizmeti kapsamında Kullanıcı’ların verdikleri bedel karşılığında kendilerine vaat edilen herhangi özelliğin araçlarda bulunmamasından kaynaklanacak,

  • İlanlardaki fotoğraflar ve yazılan araç özelliklerinin gerçeği yansıtmamasından ve Kiralayanların belirttikleri özelliklerde araçların stoklarında bulunmamasından kaynaklanacak,

  • Araç kiralama hizmetinin kullanılması sırasında herhangi bir sebepten ötürü Kullanıcı ve Kiralayan arasında yukarıda sayılanlarla sınırlanmamak üzere herhangi bir problemden ve uyuşmazlıktan Miniyol’un sorumlu olmayacağını, sorumlu tutulamayacağını, oluşabilecek zararlardan ve hak ihlallerinden kaynaklanan tazminatların Miniyol’a rücu edilemeyeceğini Kullanıcı kabul etmektedir.

14. YETKİLİ MAHKEME VE HUKUK

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değerler dahilinde tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı ile Miniyol arasında gerçekleştirilen işbu hukuki işlemin tüketici işlemi olmaması halinde yukarıdaki madde uygulanmayacak olup uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yetkili merciinin belirlenmesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SAĞLAYICI

SAĞLAYICI BİLGİLERİ

UnvanMiniyol Bilişim Anonim Şirketi
Mersis No0621097282400001
AdresYıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı EÜ TGB İdare ve Kuluçka    Mer. 5 No: 67/4 Melikgazi / Kayseri
Telefon0850 304 69 63
E-mailbilgi@miniyol.com

 

KULLANICI

Adı Soyadı/Unvanı 
T.C. Kimlik No/Vergi Numarası 
Vergi Dairesi 
Adresi[……..ADRES……...]
Telefon[……TELEFON……]
E-Posta [……E-POSTA…….]

 

Rezervasyon Sorgulama

Miniyol'daki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Aydınlatma Metni ’ni inceleyebilirsiniz.

Şifrenizi mi unuttunuz?

Şifrenizi hatırladınız mı?

Üye Girişi